วันที่ 13-16 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวกข29 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝนปี2560

act19sep60 01

วันที่ 13-16 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวกข29 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝนปี2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวกข29 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝนปี2560 ณ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
act19sep60 02
act19sep60 03