การกำหนดราคากลาง

การกำหนดราคากลาง

ประกาศราคากลางเครื่องเกี่ยวนวดข้าวขนาดไม่ต่ำกว่า 80 แรงม้า ฯ พร้อมรถเทเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 ชุด
และชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ประกาศราคากลางจัดทำแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบประณีต  รายละเอียด  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 921 เมตร  รายละเอียด 1  2  3  4  5