ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (16) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (15) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 (14) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 (13) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 (12) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 (11) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (10) อ่านต่อ คลิกที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563  อ่านต่อ (9)  คลิ๊กที่นี่

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (8) อ่านต่อ คลิกที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563 (7) อ่านต่อ คลิกที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 (6) อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2563 (5)  อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (4)  อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่ 

 ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 (3) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563 (2) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

 ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 (1) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

 

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่