ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ  รายละเอียด  1 2 3     10 มิ.ย. 2560  

ประกาศสอบราคซื้อรถบรรทุ(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ  รายละเอียด  4 พ.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด  วันที่ 2 ก.พ. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา "สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า (โรงงาน ๑)  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา "สอบราคาซื้อสารเคมี"   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา  "จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งกับดักแมลง"   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา  "ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ"   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา  "ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน"   รายละเอียด