ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม  2563 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่ 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยก (Forklift) ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยก (Forklift) ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล (ครั้งที่ 2 ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยก (Forklift) ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่ 

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยก (Forklift) ขนาด 2.5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่  

 

 

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 แรงม้า พร้อมเทเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ  รายละเอียด  1 2 3     10 มิ.ย. 2560  

ประกาศสอบราคซื้อรถบรรทุ(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ  รายละเอียด  4 พ.ย. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร  จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด  วันที่ 2 ก.พ. 2559

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา "สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า (โรงงาน ๑)  รายละเอียด

ประกาศสอบราคา "สอบราคาซื้อสารเคมี"   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา  "จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งกับดักแมลง"   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา  "ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ"   รายละเอียด

ประกาศสอบราคา  "ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน"   รายละเอียด