ประกวดราคา

ประกวดราคา (ปีงบประมาณ 2561 ต.ค.60 - ก.ย.61)

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเกี่ยวนวดข้าวแบบตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 80 แรงม้า พร้อมเทเลอร์บรรทุกเครื่องเกี่ยวนวด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร กรมการข้าว เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปรับปรุงสภาพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 45 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ kpp-rsc.ricethailand.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 0-5571-0014 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 


ประกวดราคา
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 921 เมตร รายละเอียด 1 2 3