งบทดลอง

 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62 - ก.ย.63)

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนกันยายน 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนมิถุนายน 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนเมษายน 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนมีนาคม 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนมกราคม 2563 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่ 

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนธันวาคม 2562 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่ 

รายงานงบทดลอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประจำเดือนเดือนตุลาคม 2562 อ่านต่อ  คลิ๊กที่นี่

 

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)

งบทดลองเดือนกันยายน 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนเมษายน    2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนมีนาคม     2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์  2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนมกราคม    2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนธันวาคม     2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนตุลาคม      2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่