งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 - ก.ย.62)

งบทดลองเดือนกันยายน 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

งบทดลองเดือนเมษายน    2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนมีนาคม     2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์  2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนมกราคม    2562 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนธันวาคม     2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนตุลาคม      2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

 

ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61)

งบทดลองเดือนกันยายน 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนสิงหาคม 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนมิถุนายน 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนเมษายน 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนมีนาคม 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนมกราคม 2561 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่
งบทดลองเดือนตุลาคม 2560 อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่