รับสมัครงาน

ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 5 มี.ค.61 คลิ๊กอ่าน
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประกาศวันที่ 20 ก.พ.61 คลิ๊กอ่าน