เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
200,000 กก.
15 375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
85,000 กก.
15
375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
70,000 กก.
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
มีจำหน่าย
ประมาณกลางเดือน
กรกฏาคม 2561
16
400
       
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่​21​ มิถุนายน​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ร่วม​เป็น​วิทยากรบรรยายโครงการสร้างทักษะ​และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมการดำเนินงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดงานรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่​19-20 มิถุนายน 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ ได้ดำเนินการจัด​ประชุม​สมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดนิทรรศการบรรยายให้ความรู้แก่เกษตร เรื่องหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าวที่ดี

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 12 -15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

อ่านต่อ

วันที่​12 มิถุนายน​2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามและสำรวจภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่​ 8​ มิถุนายน​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ จัด​ประชุม​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​

อ่านต่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเกษตรและเก็บรวบรวมเอกสารที่ร่วมทำแปลงสาธิตในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาว์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 1 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทยและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561”

อ่านต่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเกษตรและเก็บรวบรวมเอกสารที่ร่วมทำแปลงสาธิตในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นางสาวศิริพร วังยาว และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

อ่านต่อ

วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ

อ่านต่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ มอบหมายให้นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นายตะวัน ถาวร และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง   และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมพบปะ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชนาภา ปัทมาลี ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการวิชาการด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรณ เกษี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่​25 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​วัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการ​ส่งเสริมการเกษตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่​24​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​วร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ เข้าร่วมประชุมโครงการขยายผลโคลงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา​พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรณ เกษี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายวิวัฒน์ แก้วมราชผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่​24 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ จัด​ประชุม​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเตรียมแปลงในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรญ เกษี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 พ.ค. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.นลิษรา อุตมูล นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหาร โครงการ Q Restaurant

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ

อ่านต่อ

วันที่​22 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ จัด​ประชุม​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่​18 พฤษภาคม​2561ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรโดย​นาย​ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​, นาย​บุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ และ​นางสาว​จันทรทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมในการตรวจเยี่ยม ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ แสนใจ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่​18 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร, นาย​ว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ประชุมเกษตรกรกลุ่ม​ผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านไร่สุขขุม​ สรุปการจัดทำแปลงผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูแล้ง​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่​18​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดยน.ส.ปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสำนักงานอัจฉริยะ

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการ เข้าอบรมความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรณ เกษี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่​17 พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​, นาย​บุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ และ​นางสาว​จันทรทิมา แตงไทย ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม Gap

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรญ เกษี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการการผลิตข้าวครบวงจรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day )

อ่านต่อ

วันที่​ 16​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​ธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ​, นาย​บุญญาลักษณ์ รักพ่วง​ และ​นางสาว​จันทรทิมา แตงไทย ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม Gap

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประวิทย์ ใจแสน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเก็บผลการทดลองในส่วนของการเจริญเติบโตของข้าว กข61

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประวิทย์ ใจแสน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการเก็บผลการทดลองในส่วนของการเจริญเติบโตของข้าว กข61

อ่านต่อ

วันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2561ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร, นาย​ว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ประชุมเกษตรกรกลุ่ม​ผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​บ้านหนองกรด​

อ่านต่อ

วันที่​15​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​    ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ จัด​ประชุม​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day )

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่าง พายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่

อ่านต่อ

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่งนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวและติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นางสาวศิริพร วังยาว และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่​3​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย​กระบวนการผลิตเมล็ด​พันธุ์​ดี​ มาตรฐาน ​GAP

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและร่วมพิจารณาแบบงานการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 35

อ่านต่อ

วันที่​2​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​กิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นายธงชัย ประยงค์หอมนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายประวิทย์ ใจแสนและ นายพีรวิชากร เมธประสพสันต์​ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

วันที่​2​ พฤษภาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นาย​ว​ร​วุฒิ​ ดี​พูล​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามและเก็บบันทึก​ข้อมูล​สิ่งแวดล้อมการเจริญ​เติบโต​ของต้นข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

อ่านต่อ

วันที่​27 เมษายน​2561โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และ นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามแปลงเรียนรู้​โครงการพัฒนาเกษตรกร​ปราด​เปรื่อง​Smart​ Farmer

อ่านต่อ

วันที่ 26 -27 เมษายน 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561. โดย นายธงชัย. ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญยาลักษ์ รักพ่วง. นายอำนาจ. เขียวยิ่ง นายประวิทย์. ใจแสน นายตะวัน. ถาวร นายวิวัฒน์. แก้วมราช น.ส.ชุติมา. โพธิ์ศรี น.ส.จันทร์ทิมา แตงไทย. น.ส.นัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วม ยกระดับมาตรฐานผลผลิต

อ่านต่อ

วันที่​ 26-27 เมษายน​ 2561 โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นาย​กิตติ​ภพ​ คำภิรปาวงค์​ พนักงานธุรการ​ ส3​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​, นายสืบสกุล​ ตันเจริญ​ ผู้​ช่วยนักวิจัย​ สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนู​การพัฒนา​ทักษะ​อาชีพ​

อ่านต่อ

วันที่ 26 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงานควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่​27 เมษายน​2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และ นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตามแปลงเรียนรู้​โครงการพัฒนาเกษตรกร​ปราด​เปรื่อง​Smart​ Farmer

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด

อ่านต่อ

วันที่​26-27 เมษายน​2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นาย​กิตติ​ภพ​ คำภิรปาวงค์​ พนักงานธุรการ​ ส3​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​, นายสืบสกุล​ ตันเจริญ​ ผู้​ช่วยนักวิจัย​ สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนู​การพัฒนา​ทักษะ​อาชีพ

อ่านต่อ