เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/61)
จำหน่ายหมดแล้ว 15 375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์จำหน่าย/แล้ง/61)
จำหน่ายหมดแล้ว
15
375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
จำหน่ายหมดแล้ว 16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ขยาย/แล้ง/61)
จำหน่ายหมดแล้ว
16
400
 รวมที่มีจำหน่ายทั้งหมด - กิโลกรัม  
โปรดติดต่อสอบถามช่วงปลายเดือน กันยายน 2561   ที่เบอร์ 055-710014-15 ในวันและเวลาราชการ
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหาร เข้ารับฟังการบรรยายและวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของสถานีฯ

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ได้มอบสิ่งของ ขนม อาหารแห้ง ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์กีฬา

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง เดินทางจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามงานด้านการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.39 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

อ่านต่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

อ่านต่อ

วันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561...

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ น.ส. สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้นำตัวแทนบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรโครงการเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายประวิทย์ ใจแสน และ นางสาวนลิษรา อุตมูล นักวิชาการเกษตร ติดตามการบันทึกข้อมูลระบบควบคุมภายใน(ICS) และตรวจแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ ​8​ สิงหาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร โดย​นางพรพรรณ​ บุสสกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์, นางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน​, นางญาณิฐา ศรีมณี​ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ​, น.ส. กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง, นายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร​ ร่วมจัดกิจกรรมดำนา​ ศูนย์​เรียนรู้​เรื่อง​ข้าว​ใน​โรงเรียน

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่​ 6​ -​ 7​ สิงหาคม ​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​น.ส.กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ, นาย​นพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร​ เตรียมพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม​ศูนย์​เรียนรู้​เรื่อง​ข้าว​ใน​โรงเรียน​

อ่านต่อ

วันที่ 1-4 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมเกษตรกรรับรองแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และติดตามแปลงสาธิตในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพให้ชาวนาได้ใช้อย่างทั่วถึง

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61)

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06.00 – 08.00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา...

อ่านต่อ

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ติดตามเอกสารการขอใช้วัสดุ และควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพด้านพืชภาคเหนือ ครั้งที่ 1/ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษษ์ มังคะละ นายภควัต ปิ่นคำ ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีจัดประชุมหน่วยงานภาคี และกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ ​20-22 ​กรกฎาคม ​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว, นาย​สมนึก​ กระจ่าง​พายัพ, นาย​วิวัฒน์​ แก้ว​มราช​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตาม​และ​มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร​ผู้​เข้าร่วมโครงการพัฒ​นาพื้นที่สูง

อ่านต่อ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)

อ่านต่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบภายใน

อ่านต่อ

วันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

อ่านต่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายประวิทย์ใจแสน และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร   จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่​ 17​ -​ 19​ กรกฎาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​กมล​วรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ นางสาวศิริพร​ วัง​ยาว​, นายสมนึก​ กระจ่าง​พายัพ​ และ​นาย​วิวัฒน์​ แก้ว​มราช​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดตาม​และ​มอบปัจจัย​การผลิต​ใน​โครงการ​พัฒนาหมู่บ้าน​ถ้ำ​เสือ​ฯ​

อ่านต่อ

วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ศึกษาดูงานที่บริษัทกล้าแกร่ง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้ประสานงานและผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมติดตามงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายประวิทย์ ใจแสน และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมหลักสูตรระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ICS

อ่านต่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)

อ่านต่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS

อ่านต่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่​ 12​ กรกฎาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​กมลวรรณ​ ตีเมือง​สอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นาย​สม​นึก​ กระจ่าง​พายัพ​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ ติดตามแปลงกล้าข้าว​ กข21, กข39​ และขาวดอกมะลิ105

อ่านต่อ

วันที่​ 13 กรกฎาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาวกมลวรรณ​ ตีเมืองสอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​, นายสมนึก​ กระจ่างพายัพ​ และนายวิวัฒน์​ แก้วมราช ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ จัดประชุมศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ “ การวางแผนจัดการดินให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) ”

อ่านต่อ

วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวนลิษรา อุตมูล และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามและส่งเสริมโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ

อ่านต่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่​10​ กรกฎาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​ นายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​, นายสมนึก​ กระจ่างพายัพ​ และนายวิวัฒน์​ แก้วมราช ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ จัดประชุมศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดี โครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนา และแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

อ่านต่อ

วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน

อ่านต่อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

อ่านต่อ

วันที่​ 10​ กรกฎาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาวกมลวรรณ​ ตีเมืองสอง​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ จัดประชุมศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่​ 9​ กรกฎาคม​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพรพรรณ​ บุ​ส​สกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ นายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และ​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ร่วมประชุม​ชี้แจงโครงการ​พัฒนา​เกษตรกร​ปราด​เปรื่อง

อ่านต่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายตะวัน ถาวร และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามมอบปัจจัยการผลิตนาขั้นบันได 10 ราย 10 ไร่ และเตรียมแปลงกล้าข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายกิตติพงษ์มังคะละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว , นายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นงานวิจัยที่มีการนำเสนอในองค์ความรู้กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นางสาวจันทิมา แตงไทย และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมและร่วมกำหนดแผนการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมสรุปรายงานผลส่งเสริมและพัฒนาธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่​ 5​ กรกฎาคม​ 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพรพรรณ​ บุสสกร​ หัวหน้า​กลุ่ม​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​, นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ และ​นา​ยสมนึก​ กระจ่าง​พายัพ​ ผู้​ช​่​ว​ยนัก​วิชา​การเกษตร​ ประชุมเกษตรผู้​ผลิต​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ ฤดูฝน​ 2561​

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางพรพรรณ​ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ด​พันธุ์​ และนางสาวกมลวรรณ​ ตีเมืองสอง​ นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​ ประชุม​กลุ่มเกษตรผู้ผลิตเมล็ด​พันธุ์​ข้าว​ พิษณุโลก​80

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์​ รักษ์​ชน​ นัก​เกษตร​ และผู้ช่วยนัก​วิชา​การเกษตร​ ติดตามและร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันปักดำ​ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง​ Smart Farmer​ ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมประชุมติดตามนิเทศงานการสำรวจโครงการวิจัยการศึกษาภาวะ เศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวชาวนาฯ

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่งนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ นางสาววรรณิภา เชาน์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ออกดำเนินงานการประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวระบบควบคุมภายใน ICS

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายตะวัน ถาวร และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง และนายกิตติพงษ์มังคะละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวรวุฒิ ดีพูล และน.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวคุณภาพดีโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและแปรรูป

อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง   นางสาวจันทร์ทิมา. แตงไทย และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ

อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน

อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง   และนายกิตติพงษ์มังคะละ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของงาน ปัญหาอุปสรรค ในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านต่อ