แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-06-20 17:23:44    14     4 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (4)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-24 15:04:30    54     11 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (3)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-17 15:28:13    72     6 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-17 15:22:45    73     3 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-10-27 15:27:35    67     8