ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-09 14:00:45    90     4 

ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-09 13:53:46    124     4