ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง


(6) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-07-06 15:22:26    10     4 

(5) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนมกราคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-26 14:59:51    51     3 

(4) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนมกราคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-11 16:26:14    39     0 

(3) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนมกราคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-11 16:21:30    50     0 

(2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-22 15:41:44    49     2 

(1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำเดือนธันวาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-22 15:39:16    41     1 

(2) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-09 14:17:18    86     6 

(1) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-09 14:11:32    85     2