รับสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-11-16 18:06:10    37     20 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-11-14 16:16:50    37     12 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

ประจำปี 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-11-04 18:04:53    52     23 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการ

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-11-03 13:34:52    41     24 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-10-27 09:07:44    62     19 

รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน

ประจำปี 2566

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-10-25 16:28:11    108     44 

รับสมัครบุคคล

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-10-10 17:49:03    160     50 

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่

เพื่อช่วยปฏิบัติงาน

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-10-06 16:29:21    131     25