งบทดลอง


งบทดลอง

เดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-09-20 11:19:04    1     1 

งบทดลอง

เดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-08-26 14:00:36    4     1 

งบทดลอง

เดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-07-10 10:47:46    6     1 

งบทดลอง

เดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-06-20 17:30:44    4     1 

งบทดลอง

เดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-05-05 16:28:01    15     2 

งบทดลอง

เดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-05-05 16:24:24    8     1 

งบทดลอง

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-03-07 16:01:49    25     3 

งบทดลอง

เดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-02-07 16:31:45    26     0 

งบทดลอง

เดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-07 14:00:35    35     1 

งบทดลอง

เดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-07 13:58:51    32     1 

งบทดลอง

เดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-11-09 11:34:14    51     2 

งบทดลอง

ประจำเดือนกันยายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-10-11 14:09:38    46     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:21:38    54     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:20:55    53     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:17:28    53     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:15:30    50     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนเมษายน 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:14:16    53     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนมีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:12:51    49     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:11:43    51     1 

งบทดลอง

ประจำเดือนมกราคม 2564

 • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-09-10 14:09:04    52     1