ข่าวกิจกรรม


ติดตามแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 79 และตรวจเยี่ยมแปลงข้าว กข 21 ของสมาชิกกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าติดตามแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 79 และตรวจเยี่ยมแปลงข้าว กข 21 ของสมาชิกกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ม.8 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-29 16:42:24

อ่านต่อ...

จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันดินโลก

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:44:18

อ่านต่อ...

การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม ตำบลท่าพุทรา ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง ตำบลห้วยยั้ง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:39:48

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีนายฉัตรชัย มาฉาย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:37:35

อ่านต่อ...

เข้าร่วมงานเวทีเเลกเปลี่ยนความรู้ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร

นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำเเพงเพชร พร้อมด้วยนายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานเวทีเเลกเปลี่ยนความรู้ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ได้ร่วมหารือเเนวทางการบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกำเเพงเพชร เเละประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำเเพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:30:38

อ่านต่อ...

โครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำเเพงเพชร มอบหมายให้ นางญาณิฐา ศรีมณี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวกัญจนา ตรีหนู ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการผู้ว่า พาทำบุญ ในวันธรรมสวนะ ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง (ธรรมยุต) อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:27:34

อ่านต่อ...

ติดตามตรวจเยี่ยมและมอบใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำเเพงเพชร มอบหมายให้ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ออกติดตามตรวจเยี่ยมและมอบใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจประเมินประจำปี 2565 ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาถัง ร้านนครเกษตร อำเภอพรานกระต่าย ร้านต้นอ้อพันธุ์ข้าวปลูก อำเภอไทรงาม ร้านน้ำผึ้งพันธุ์ข้าว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:25:47

อ่านต่อ...

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการจัดงานวันดินโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:20:49

อ่านต่อ...

ติดตามและประชุมชี้แจ้งโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าว

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำเเพงเพชร มอบหมายให้ นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ออกติดตามและประชุมชี้แจ้งโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง อำเภอคลองขลุง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-25 13:57:02

อ่านต่อ...

การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เพื่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอบึงสามัคคี อำเภอไทรงาม อำเภอคลองขลุง อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-25 13:51:54

อ่านต่อ...

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าว ปี2565

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าพบนายอนันต์ ผลอำนวย สส.เขต3 กำแพงเพชร และนายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุข้าว ปี2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-25 13:48:57

อ่านต่อ...

งาน เช้านี้ กำแพงเพชร

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร งา น เช้านี้ กำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ณ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-24 16:27:52

อ่านต่อ...