ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

ติดตามแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 79 และตรวจเยี่ยมแปลงข้าว กข 21 ของสมาชิกกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าติดตามแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว กข 79 และตรวจเยี่ยมแปลงข้าว กข 21 ของสมาชิกกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา ม.8 ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-29 16:42:24

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันดินโลก

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดเตรียมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:44:18

อ่านต่อ...
Sample project image

การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566 ณ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม ตำบลท่าพุทรา ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง ตำบลห้วยยั้ง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:39:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน

นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีนายฉัตรชัย มาฉาย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ร่วมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-11-28 16:37:35

อ่านต่อ...

                                                                                                                                                                            อัปเดท : 3/01/2023จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผล(แบบ สขร.1)

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป


จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-08-08 16:33:44    34     2 

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2563

จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2563

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-08-06 16:34:02    297     12 

การสื่อสารภายใน


ลิงค์อื่นๆ


การบริการฯ