ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 ได้แก่พันธุ์ กข49 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 และกข41 ประมาณเดือนมกราคม 2565 หากท่านใดสนใจขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนเข้าซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 710014 ต่อ 102 หรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดสรรของคณะกรรมการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-10-20 10:12:32

อ่านต่อ...
Sample project image

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 11:01:16

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 10:58:51

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-10 09:01:43

อ่านต่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


การสื่อสารภายใน


ลิงค์อื่นๆ