ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


Sample project image

เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 3

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 3 โดยมีนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวตอกพระร่วง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-08-08 15:56:12

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฯ โดยร้านที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจะได้รับใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good Rice Seed Shop จากกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-02-07 10:26:26

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นางสาวเกษมณี ทันใจ หัวหน้าหลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมวางแผนการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนล่างปี 2566 และแนวทางการเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ทันเวลา โดยมีนายสุนทร โนราช เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-01-28 15:03:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอแสดงความยินดี กับร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจประเมินได้รับใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2564

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวเล็งเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ทำให้ข้าวผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-16 14:12:31

อ่านต่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-06-20 17:23:44    14     4 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (4)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-24 15:04:30    54     11 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (3)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-17 15:28:13    72     6 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-17 15:22:45    73     3 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-10-27 15:27:35    67     8 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


การสื่อสารภายใน


ลิงค์อื่นๆ


การบริการฯ