ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕


    ายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีวางพาน ทุ้มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบล หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร