ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพื่อร


    นายสันติ ไชยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำเเพงเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 เพื่อรับฟังเเนวทางการดำเนินงาน เเละหารือร่วมกับผู้อำนวยการศูนยุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตภาคเหนือ เเละ ภาคกลาง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก โดยมีนาย กฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา รักษาราชการแทนผู้อำรวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นประธานในการประชุม