งาน เช้านี้ กำแพงเพชร


    นายสันติ ไชยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร งา น เช้านี้ กำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ณ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร