อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายภาพรวม ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร


    นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุืข้าวกำแพงเพชร

   

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายภาพรวม ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ การปรับปรุงโรงงานเพิ่มศักยภาพ (A1) โดยมีนางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรให้การต้อนรับ