นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องอบข้าว


    นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องอบข้าว และอาคารสาธารณะของกลุ่มแปลงใหญ่

   

วันที่ 30 สิงหาคม 2564
นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องอบข้าว และอาคารสาธารณะของกลุ่มแปลงใหญ่ อ.พรานกระต่าย และ อ.ลานกระบือ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564