ตัวแทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและชาวกรมการข้าว ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค


    วันที่ 24 สิงหาคม​ 2564​ นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค จากสมาชิกศูนย์ฯและผู้มีจิตกุศล ให้แก่ตัวแทน รบสต.บ้านป่าคา

   

วันที่ 24 สิงหาคม​ 2564​
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและชาวกรมการข้าว ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค จากสมาชิกศูนย์ฯและผู้มีจิตกุศล ให้แก่ตัวแทน รบสต.บ้านป่าคา และตัวแทนหมู่บ้าน บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เพื่อร่วมช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหารแก่ผู้กักตัว และผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ในนามศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านเป็นอย่างสูง