ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79


    ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

    วันที่ 9 กันยายน 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นนุ่ม ปี 2564 โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ชั้น2) อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร