วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564


    วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

   

วันที่ 28 กันยายน 2564
นางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมกับคณะข้าราชการและลูกจ้างประจำ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
ณ บริเวณหน้าเสาธงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร